سه شیره اعلاء صدرا

خواص: درمان کم خونی ، شبه فالج، کسالت، خواب آلودگی، مسمن، مفتح عروق، جایگزین قرص آهن، دافع اوره، پاکسازی کبد، کاهش چربی خون، رشد ناخن، تقویت قوه باه و…

77,000 تومان

موجود در انبار