دسته بندی محصولات

شیره خرما اعلاء صدرا

خواص: خونساز، مسکن دردهای بلغمی و روماتیسمی، مفتح عروق، تقویت کننده قوه باصره، طبیخ آن در آب، عامل تقویت اعضاء و تفتیت حصات و…

توضیحات تکمیلی

ترکیبات

خرما

مواردمصرف

تقویت کننده قوه باصره, خونساز, طبیح آن در آب عامل تقویت اعضا و تفتیت حصات, مسکن دردهای بلغمی و روماتیسمی, مفتح عروق

طبع

گرم و خشک

محصول

خرما

نوع بسته بندی

پلاستیکی

منابع

مخزن الادویه

حجم / وزن

450گرم

27,000 تومان

موجود در انبار

  • وزن : چهارصدوپنجاه گرم