دسته بندی محصولات

سرکه سیب احیاء

سرکه‎‎‎سیب‎‎عصاره طبیعیسیب استکه مواد سمیو زاید بدنرا از بینمی‌برد،موجب کاهشزگیلو خال‌هایپوستـیمی‌شود و از سویی دیگر در رفعترکهایپاشنهپا و دست موثر است. همچنینتوصیه می‌شود که برای درمانخارشپوستسر، خشکیمـوهـا و شورهسر نیز از سرکه سیب استفاده شود.خاصیت اسیدی دارد اما موجب تقویتدستگاه گوارش‎‎و کاهـش ناراحتی‎‎کلیه‎‎و مثانه می شود. حتی نوشیدن سرکه سیب برای‎‎‎رفعسنگ صفرا، بـهبـود آرتـروز و جلوگیری‎‎از خونریزی بینـیتوصیه می‌شود.

توضیحات تکمیلی

نوع بسته بندی

شیشه

حجم / وزن

یک لیتر

محصول

سرکه سیب

46,000 تومان

موجود در انبار