گل بنفشه اعلاء صدرا

خواص: برای نزله، زکام، سرفه، سرماخوردگی، ناراحتی‌های معده، کبد، طحال و درد کلیه چه از طریق مالیدن و دم کرده آن روی عضو و یا استفاده از ضماد آن نافع است؛ بوییدن گل تازه بنفشه خواب آور است.

14,000 تومان

موجود در انبار