کاکل ذرت صدرا

خواص: دم کرده آن در برخی موارد سنگ کلیه، کاهش کلسترول خون و ازدیاد ادرار مفید است.

5,000 تومان

موجود در انبار