گلپر درشت صدرا

خواص: مقوی معده و سایر اندامهای گوارشی، دفع کننده نفخ دستگاه گوارش، مدر، معرق، بازکننده دوران جنسی و عادت ماهانه و …

6,000 تومان

موجود در انبار