گل گاو زبان اعلاء صدرا

خواص: مفرح، مقوی ارواح و حرارت غریزی و قلب و مغز و کبد، ملین و مسهل صفرا و اخلاط سوخته و سودا بوده و در رفع بیماری های سوداوی، رفع سرفه، تنگی نفس، گلودرد، وسواس، سنگ کلیه و مثانه

29,000 تومان

موجود در انبار