چوب دارچین اعلاء صدرا

خواص: نشاط آور، ضد مسمومیت، حافظ قوای بدن، خشک کننده رطوبات بیماری زا و افزاینده ادرار، موجب تقویت نیروی جنسی، برای تپش قلب و وسواس موثر است.

10,000 تومان

موجود در انبار