دسته بندی محصولات

خرنوب ترک صدرا

توضیحات تکمیلی

حجم / وزن

75 گرم

11,000 تومان

موجود در انبار

وزن : هفتاد و پنج گرم