دسته بندی محصولات

قطره سنگ شکن احیاء

توضیحات تکمیلی

ترکیبات

بنسر, تخم کرفس, گزنه, مامیران

مواردمصرف

خرد کننده و دفع کننده سنگه کلیه و مثانه و صفرا, مفید برای پروستات, مفید برای عفونت کلیه و مجاری ادراری, هر بار سی قطره همراه با یک استکان عرق سنگ شکن و برای سنگ صفرا روزی سه با هر بار سی قطره, همراه با یک استکان سکنجبین و عرق مصفای کبد میل گردد

نحوه مصرف

برای دفع سنگ کلیه و مثانه و عفونت مجاری ادراری روزی سه بار روزی سه بار

عوارض و مضرات

ندارد

طبع

گرم و خشک

نوع بسته بندی

جار

منابع

قرابادین کبیر

50,000 تومان

موجود در انبار