دسته بندی محصولات

حب نزله احیاء

توضیحات تکمیلی

ترکیبات

بذر البنج سفید, تخم خشخاش, تخم کاهو, رب السوس, زعفران, سنبل الطیب, صمغ عربی, کتیرا, مغز بادام شیرین, مغز به دانه, نشاسته

مواردمصرف

آرام بخش, تقویت باه, تقویت حافظه, خلط آور, ضد نفخ, قوت بخشی برای هاضمه, مانع اسهال, مفرح و تقویت کننده روح, نافع برا زکام, نزله و سرفه, نشاطآور

نحوه مصرف

یک الی سه عدد در روز با تدبیر طبیب

عوارض و مضرات

اطفال با تدبیر طبیب, برای زنان باردار ممنوع میباشد

طبع

گرم و خشک

نوع بسته بندی

پت

منابع

تخفه, قرابادین, قرابادین کبیر

58,000 تومان

موجود در انبار